10 شغل برتر جهان طی 10 سال آینده

 

 ده شغل برتر دهه آتی عمدتا در حوزه های پزشکی، فن آوری اطلاعات، و مالی است.

تهران- اقتصاد برتر- 14 مرداد 97

پاسخ دادن