گران‌ترین شهر‌های جهان به انتخاب بلومبرگ

 بلومبرگ با انتشار تصویری به انتخاب گران‌ترین شهرهای جهان پرداخته است.

تهران- اقتصاد برتر- 18 شهریور 97
طبق این انتخاب سنگاپور ۵ سال متوالی است که به عنوان گران‌ترین شهر جهان شناخته می‌شود.

پاسخ دادن