کاهش نیمی از آلودگی هوای تهران با سرمایه‌گذاری+اینفوگراف

نخستین برنامه پیشنهادی شهرداری برای کاهش آلودگی هوای تهران در 4 سال آینده در هفته اخیر رونمایی شد. این برنامه با تکیه بر 6پروژه تلاش می‌کند سهم انتشار آلاینده‌های هوایی پایتخت را در بخش آلاینده‌های ذرات به میزان 55درصد و سایر آلاینده‌ها‌ی گازی را به میزان 45درصد کاهش دهد.

تهران – اقتصاد برتر – 7 بهمن 96

نخستین برنامه پیشنهادی شهرداری برای کاهش آلودگی هوای تهران در 4 سال آینده در هفته اخیر رونمایی شد. این برنامه با تکیه بر 6پروژه تلاش می‌کند سهم انتشار آلاینده‌های هوایی پایتخت را در بخش آلاینده‌های ذرات به میزان 55درصد و سایر آلاینده‌ها‌ی گازی را به میزان 45درصد کاهش دهد.کاهش نیمی از آلودگی هوای تهران با سرمایه‌گذاری 7500میلیارد تومانی محقق خواهد شد.

در این برنامه از تجربیات شدنی کلانشهرهای پیشرفته جهان استفاده شده و با تکیه بر امکانات بومی، نقشه راهی برای سال‌های پیش رو طراحی شده است. طرح پیش رو که در قالب داده نما تبیین شده، بر پایه کنترل آلودگی هوا از منبع قرار است انتشار دود را در تهران کنترل کند.

پاسخ دادن