چگونه روسیه ابرقدرت کشاورزی شد؟

به گزارش اسپوتنیک، مطابق با داده های سرویس فدرال گمرک و وزارت کشاورزی روسیه، صادرات غله یک برابر و نیم از شاخص سال گذشته بیشتر بوده است.بدین معنی، کشور روسیه نه تنها ابرکشور جهانی در این بخش اقتصاد باقی می ماند بلکه به تنگ کردن جای تولید کنندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در بازارهای جهانی ادامه می دهد.

تهران – اقتصاد برتر – 16 اردیبهشت 97

به گزارش اسپوتنیک، مطابق با داده های سرویس فدرال گمرک و وزارت کشاورزی روسیه، صادرات غله یک برابر و نیم از شاخص سال گذشته بیشتر بوده است.بدین معنی، کشور روسیه نه تنها ابرکشور جهانی در این بخش اقتصاد باقی می ماند بلکه به تنگ کردن جای تولید کنندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در بازارهای جهانی ادامه می دهد.

صادرات غله به کشورهای خارجه دور تا 25 آوریل به 43 میلیون و 200 هزار تن رسید که 42 درصد بیش از مقدار سال گذشته تا تاریخ نامبرده است.

مطابق با پیش بینی انستیتوی شرایط بازار محصولات کشاورزی، روسیه در سال 2018 می تواند 40 میلیون تن غله صادر کند.

شایان ذکر است که تقریبا تمام تحلیلگران اعتراف می کنند که یکی از مهمترین دلایل شکوفایی چشمگیر صنعت کشاورزی روسیه — جنگ تحریمی است که غرب در سال 2014 به آن دست زد. پس از آنکه اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم های ضد روسیه وضع کردند، فدراسیون روسیه اقدامات جوابیه علیه محصولات غربی را به اجرا گذاشت. درنتیجه واردات محصولات غذایی اتحادیه اروپا 40 درصد کاهش یافت و بدین ترتیب بازار داخلی برای محصولات تولیدکنندگان داخلی آزاد شد.

پاسخ دادن