چقدر زمان برد برای هر یک از این محصولات؟+اینفوگراف

چقدر زمان برد تا این محصولات به ۵۰ میلیون کاربر برسند؟در اینفوگراف ملاحظه کنید هر کدام از این محصولات چقدر طول کشید تا 50 میلیون کاربر پیدا کنند؟

تهران – اقتصاد برتر – 8 اسفند 96

پاسخ دادن