چرایی پایین بودن ساعات کار مفید در ایران|وحید محمدی|تلگرام

طبق آمار سازمان های مختلف نظارتی، سرانه ی کار مفید در ایران در تمامی زمینه های کاری بسیار کمتر از کشور های دیگر است.

تهران- اقتصاد برتر- 22 اسفند 96
بر اساس گزارشی که در سال 1390 منتشر شد،سرانه ی کار مفید در ایران سالانه 800 ساعت است در حالی که این میزان در ژاپن 2420 ساعت،در کره ی جنوبی 1900 ساعت و در آمریکا 1360 ساعت است.
همچنین در برخی آمار میزان ساعات کار مفید در ایران را بین 6تا7ساعت در هفته برآورد کرده اند،در حالی که ساعات کار هفتگی در کشوری مانند کره ی جنوبی بین54تا72 ساعت است،البته وضعیت ساعات کار مفید در بخش دولتی بدتر بوده وتنها 22 دقیقه در روز برآورد می شود،این در حالیست که میزان ساعات کار روزانه ی افراد در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار،8ساعت می باشد.

?اما دلیل پایین بودن ساعات کار در چیست؟
به نظر میرسد که مهم ترین عامل در پایین بودن ساعات کار،تورم نیروی انسانی و یا به عبارتی ازدیاد نیروی کار نسبت به کار باشد.
?وقتی در سازمانی،کارمندان زیادی نسبت به کاری که آن سازمان انجام می دهد وجود داشته باشند،حتما ساعات کار مفید و بهره وری در آن سازمان پایین خواهد آمد و کارمندان به جای اینکه وظایف خود را انجام دهند،بیشتر مزاحم یکدیگر خواهند بود،که این وضعیت باعث مشخص نبودن جایگاه و وظایف کارمندان نیز می گردد.
در این حالت می توان گفت که نیروی کار وجود دارد ولی کاری انجام نمی شود و به عبارتی کارها و وظایف تنها میان تعداد زیادی از کارمندان می چرخد و در آخر هم امکان دارد به نتیجه ای نرسد.
?از عوامل مهم دیگر می توان به انتصابی بودن مدیران بدون توجه به شایستگی اشاره کرد،در واقع وقتی کارمندان شایستگی های لازم را در مدیر نبینند،همکاری های لازم را با او نخواهند داشت.
?برخی دیگر از عوامل از قبیل عدم رضایت از کار به این دلیل که کارمندان خود را لایق جایگاهی بهتر از جایگاه فعلی می دانند و همچنین پایین بودن سطح درآمد را می توان به عنوان عواملی برای پایین بودن ساعات کار برشمرد.

پاسخ دادن