هزینه هراس آور فساد+اینفوگراف

با یک درجه بدتر شدن وضع فساد در کشورها؛ سرانه تولید ناخالص داخلی و استانداردهای زندگی افراد 380 دلار کاهش پیدا می کند!ما 131امین کشور شفاف دنیاییم!

تهران – اقتصاد برتر – 29 آبان 96

پاسخ دادن