مهاجران ایرانی به کدام کشورها مهاجرت می‌کنند؟

نرخ مهاجرت از ایران نسبت به کل جمعیت 1/4 درصد است که از نرخ متوسط 3/2 درصدی در دنیا و بسیاری از کشورهای توسعه یافته بسیار کمتر است. ایران جزو 10 کشور با کمترین میزان ارسال مهاجران قرار دارد.

تهران – اقتصاد برتر – 13 بهمن 96

پاسخ دادن