فهرست اخراجی های ترامپ +اینفوگراف

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا موج بی سابقه از اخراج شدن ها در کاخ سفید راه افتاده و به 18 رسیده است. اینفوگراف زیر اخراجی های ترامپ را نشان می دهد.

تهران – اقتصاد برتر – 22 اسفند 96

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا موج بی سابقه از اخراج شدن ها در کاخ سفید راه افتاده و به 18 رسیده است.

پاسخ دادن