شما در کدام دهک جامعه قرار دارید؟+اینفوگراف

شما در کدام دهک جامعه قرار دارید؟با توجه به درآمد سالانه‌تان، جزو فرودستان هستید یا ثروتمندان؟درآمد دهک‌های مختلف جامعه‌ ایران (خانوار ۴نفره)در اینفوگراف می توانید به این موضوع پی ببرید.

تهران – اقتصاد برتر – 23 اردیبهشت 97

شما در کدام دهک جامعه قرار دارید؟با توجه به درآمد سالانه‌تان، جزو فرودستان هستید یا ثروتمندان؟درآمد دهک‌های مختلف جامعه‌ ایران (خانوار ۴نفره)در اینفوگراف می توانید به این موضوع پی ببرید.

پاسخ دادن