رکورد زنی چینی +اینفوگراف

در ژانویه 2018 ، صادرات نفت ایران به چهار کشور آسیایی چین،ژاپن،کره جنوبی و هند به مرزیک میلیون و 700 هزار در روز رسید که نسبت به ژانویه 2017 ، 3.3 درصد افزایش داشت.

تهران – اقتصاد برتر – 13 اسفند 96

در ژانویه 2018 ، صادرات نفت ایران به چهار کشورآسیایی چین،ژاپن،کره جنوبی و هند به مرزیک میلیون و 700 هزار در روز رسید که نسبت به ژانویه 2017 ، 3.3 درصد افزایش داشت.این میزان رشد در حالی است که صادرات نفت ایران به کشورهای ژاپن ، کره جنوبی و هند با کاهش همراه بوده و صادرات به چین ، این کسری راجبران کرده است .این کشور در ژانویه امسال ، روزانه 748 هزار و 715 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است.

*روزنامه سازندگی

پاسخ دادن