روند نوسانات ارزی در ایران و جهان

روند نوسانات ارز و چالش های اقتصادی ایران و جهان

تهران- اقتصاد برتر- 22 فروردین 97

دلار آمریکا تا سال 2045 همچنان در درجه اول از مبادلات ارزی قرار داشته و پس از آن ارز ین رقیبی برای آن محسوب می شود.

 

پاسخ دادن