خشم رئیس جمهور آمریکا از کانادا

دونالد ترامپ،رئیس جمهور آمریکا؛ از اقدامات کانادا و مکزیک در مقابل تعرفه های گمرگی واشنگتن به خشم آمد.

تهران – اقتصاد برتر – 11 خرداد 97

دونالد ترامپ،رئیس جمهور آمریکا؛ از اقدامات کانادا و مکزیک در مقابل تعرفه های گمرگی واشنگتن به خشم آمد.

 دونالد ترامپ  در توئیتر خود نوشت: کانادا باید بازار خود را کرده و موانع تجاری را حذف کند.
به گفته وی؛ همسایه شمالی به کشاورزی و تجارت بین دو کشور آسیب وارد می کند.

ترامپ افزود: کانادا در مدت زمان طولانی ارتباط خوبی با تجارت در زمینه کشاورزی و کشاورزان ما نداشت. آنها باید بازارهای خود را باز کرده و موانع تجاری را کنار بگذارد.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن