خریدهای گران بن سلمان در انگلیس

بن سلمان با سفر به انگلیس آنچنان دست به جیب شد که داد بسیاری از آنتی وارها ( ضدجنگ ها) را در آورد.

تهران – اقتصاد برتر – 20 اسفند 96

بن سلمان با سفر به انگلیس آنچنان دست به جیب شد که داد بسیاری از آنتی وارها ( ضدجنگ ها) را در آورد. بسیاری از فعالان حقوق بشر با نقد رفتار انگلیس در برخورد تسلیحاتی با عربستان، این اقدام را کمک به تسهیل جنایت عربستان در یمن و بحرین بر می شمرند. بن سلمان با خرید جنگنده از انگلستان عملا چک سفید امضای خرید تسلیحاتی را برای دولت انگلیس امضا کرد و رسما از افزایش 500 درصدی فروش سلاح توسط لندن به ریاض دفاع کرد.

بن سلمان در این سفر ضمن برجسته سازی خط خرید سلاح، از حمایت انگلیس در منطقه تشکر کرد. خرید سلاح توسط بن سلمان در دو سال گذشته نشان از الگو برداری خاندان بن سلمان از خرید سلاح در دهه 50 شمسی توسط پهلوی است. خریدهای گران سلاح های نوین و دپو سازی این تسلیحات در منطقه.
به نظر می رسد موج فروش سلاح به ریاض توسط کشورهای اروپایی افزایش خواهد یافت و آلمان و فرانسه در این بین بیش از سایر رقبای اروپایی به میدان بیایند. افزایش فروش سلاح به ریاض درحالی است که بن سلمان با مشکلات بودجه ای و کسری شدید بودجه مواجه است و جنگ یمن هزینه هنگفتی بر او تحمیل کرده است. اقتصاد ریاض در حال فروپاشی است و نمی توان به راحتی از کنار آن عبور نمود. باید دید این کسری بودجه که با کاهش قیمت نفت همراه شده چگونه توسط بن سلمان جبران می شود. جذب سرمایه گذاری ها تا به امروز نتوانسته این کمبود را جبران کند.

*IUVMPRESS

پاسخ دادن