تحریم داخلی را بردارید

احمد خادم المله- مدیر مسئول- تردیدی نیست در مدیریت سیاست‏های پولی کشور که از وظایف اصلی بانک مرکزی است، کنترل نقدینگی، تورم، انضباط پولی و مالی، سیاست‏گذاری و هدایت منابع، ترغیب تقاضا و موضوعاتی از این دست هر یک به تنهایی حائز اهمیت است و در جای خود تاثیر بسزایی در رونق اقتصاد کشور دارد .

تهران- اقتصاد برتر- 17 آبان 96

اما چگونه است که با سیاست‏های پولی و مالی بانک مرکزی همچنان اقتصاد در رکود عمیق فرو رفته و نتیجه این شده که به تعبیر روسای اتحادیه‏ها و صنوف مختلف تولیدی  «وضعیت بازار خوب نیست» و کسب و کار در رکود فرو رفته، مردم قدرت خرید کافی ندارند و همه چشم انتظار تصمیم جدیدی از سوی دولت برای رونق اقتصاد هستند .

به گفته کارشناسان اقتصادی، بانک مرکزی برای حفظ تورم تک رقمی که انصافا از اقدامات خوب دولت دوازدهم است از هیچ اقدامی فرو گذار نمی‏کند و این تلاش تا بدانجا پیش رفته که تورم در وضعیت فعلی باید حفظ شود حتی با قیمت رکود کسب و کار مردم در بازار !

کارشناسان بانک مرکزی باید توجه داشته باشند وقتی نقدینگی را روی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط خصوصی می‏بندند به گونه‏ای که واحدهای تولیدی 20 – 30 نفره که اموراتشان ماهانه با 50 تا 150 میلیون تومان می‏گذرد هم نمی‏توانند مطالبات خود را از شرکت‏های بزرگ دولتی وصول کنند، آنها نیز به ناچار مجبور

به تعدیل نیرو می‏شوند و ناخواسته به رکود کسب و کار و بیکاری دامن می‏زنند.

بسیاری از مدیران شرکت‏های کوچک خصوصی بارها اعلام کرده‏اند از ابتدای امسال یا نتوانسته‏اند مطالبات خود از بخش‏های دولتی را وصول کنند و یا اندک مختصری وصول کرده‏اند . این به معنای آن است که قدرت خرید مردم باز هم کاهش می‏یابد و تقاضا برای خرید محصولات صنعتی که یک ضرورت اجتناب ناپذیر رونق صنعت و اقتصاد کشور است ایجاد نخواهد شد .

اگر سیاست تحریک و تشویق تقاضا در بازار برای حفظ تولید و اشتغال مهم است که قطعا هست باید به میزان مناسب نقدینگی به دستگاه های تولیدی تزریق شود تا آنها بتوانند بدهی خود به بخش‏های مختلف تولید را پرداخت کنند حتی اگر تورم اندکی افزایش یابد.

بسیاری از کارشناسان از سیاست‏های پولی و مالی بانک مرکزی و رفتارهای آن تعبیر تحریم داخلی را دارند و معتقدند تحریم داخلی بیش از تحریم خارجی به اقتصاد و کسب و کار مردم آسیب زده است.

ما نمی‏توانیم نسبت به تامین مالی خرد خانواده ها که یک اصل مهم در اقتصاد است بی‏تفاوت باشیم و هر روز شاهد ورشکستگی بخشی از تولید خصوصا در بخش بنگاه‏های کوچک و متوسط باشیم .

چشم امید همه واحدهای کوچک، اتحادیه‏ها و صنوف تولیدی کشور به باز شدن قفل خزانه بانک مرکزی به روی دستگاه‏های دولتی برای پرداخت مطالبات معوقه آنها به بخش خصوصی است . خوب است کارشناسان بانک مرکزی در کنار سنجش‏های مختلفی که دارند سنجش افکار عمومی هم از بازار کسب و کار و واحدهای تولیدی خرد داشته باشند و ببینند تاثیر سیاست‏های بسته آنان در اقتصاد چیست؟ و بیش از این به نارضایتی‏های داخلی در بازار دامن نزنند.

کنترل تورم لازم و ضروری است اما نه به قیمت ایجاد رکود عمیق که مردم را در بازار زمین گیر کند و منجر به اخراج نیروها از بنگاه‏های کوچک و متوسط شود .

پس راهکاری برای رفع تحریم‏های داخلی بیندیشیم تا مشکل مردم قدری حل شود.

 

پاسخ دادن