امور پرداخت 50 درصد از انگلیسی ها با موبایل

72 درصد از بزرگسالان و 89 در صد از افراد بین 24 تا 35 سال در کشور انگلستان دارای گوشی تلفن هوشمند هستند. همچنین 50 درصد از دارندگان تلفن هوشمند از تلفن خود در امر پرداخت بهره می برند.

تهران- اقتصاد برتر- 20 شهریور 97
در اینفوگرافی زیر اطلاعات بیشتری درباره فرهنگ استفاده از گوشی موبایل در امر پرداخت می خوانید.

پاسخ دادن