استیضاح وزیران دولت های بعد از جنگ

استیضاح وزیران در دولت های بعد از جنگ در کل 25 بار انجام شده است.

تهران- اقتصاد برتر- 22 اسفند 96

با استیضاح‌های پیش روی امروز و فردا[وزرای کار، راه و کشاورزی]، در کل تعداد ۲۵ بار وزرای دولت‌های بعد از جنگ استیضاح شده‌اند

1 پیام

پاسخ دادن